• Հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու

  Հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու

  20.10.2020| 00:06
  «Հաղ­թե­լու ենք Աստ­ծով» գա­ղա­փա­րով ծն­վեց ԱՐ­ՄԵՆ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԻ նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը՝ գի­շե­րա­յին ա­ղոթ­քի ժա­մա­նակ։ Ար­մենն ար­դեն մի քա­նի օր փոք­րիկ ծրար­ներ է պատ­րաս­տում, ո­րոնց մեջ ա­ղո­թա­գիրք ու խաչ է դնում և բա­ժա­նում հոս­պի­տալ­նե­րում այս օ­րե­րին բու­ժում ստա­ցող վի­րա­վոր զին­ծա­ռա­յող­նե­րին:
 • Հոգևոր ու­ղե­ղի հի­շո­ղու­թ­յու­նը ան­սահ­մա­նա­փակ է

  Հոգևոր ու­ղե­ղի հի­շո­ղու­թ­յու­նը ան­սահ­մա­նա­փակ է

  20.10.2020| 00:03
  Մենք եր­բեմն մեր ա­ռօ­րյա կյան­քում մո­ռա­նում ենք Աստ­ծո կող­մից այդ­քան շռայլ մեզ տր­ված շնորհ­նե­րի մա­սին, և բնա­կա­նա­բար հարց է ա­ռա­ջա­նում ինչ­պե՞ս օգտ­վել մեզ պարգևած այդ գան­ձե­րից, ի՞նչ ա­նել:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.10.2020| 00:02
  Գի­նու մոտ քեզ քաջ մի՛ ցույց տուր, քան­զի գի­նին կոր­ծա­նել է շա­տե­րին։ Ինչ­պես քու­րան փոր­ձում է սրի ծայ­րի ջր­դեղ­ված լի­նե­լը, այդ­պես էլ գի­նին հպարտ­նե­րի սիր­տը փոր­ձում է վե­ճով։ Գի­նին հա­վա­սար է մար­դու կյան­քին, ե­թե այն խմում ես չա­փով։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.10.2020| 00:01
  Տկար գառ­նե­րի, ան­տուն հավ­քե­րի Լք­ված ձա­գե­րի ա­պա­վեն Աստ­ված, Մեր սր­տի ծուն­կը հո­ղին խո­նար­հած, Ցա­վից կուչ ե­կած, Ա­ղի ար­ցուն­քով Քեզ ենք ո­րո­նում Այս դառն օ­րե­րում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  16.10.2020| 00:03
  Գո­սա­ցած սիրտս մեռ­նում է նո­րեն Ա­պա­ռա­ժե­ղեն ան­կյանք մի խին­դով: Մի՛ ան­տե­սիր, Տե՛ր, Մի՛ թող, որ մեռ­նի թպիր­տը սր­տիս` Այս­պես դառ­նո­րեն:
 • Անմահ մարդն ու այդ ան­մա­հու­թ­յու­նը հաս­տա­տող գի­տու­թ­յու­նը

  Անմահ մարդն ու այդ ան­մա­հու­թ­յու­նը հաս­տա­տող գի­տու­թ­յու­նը

  16.10.2020| 00:02
  Օ­բյեկ­տիվ հո­գե­բա­նու­թյու­նը ա­վե­լի ստույգ կոչ­վում է բնազ­դա­բա­նու­թյուն: Այն նյար­դա­յին հո­գե­կան գոր­ծու­նեու­թյու­նը դի­տար­կում է զուտ օ­բյեկ­տիվ տե­սան­կյու­նից` որ­պես բնազ­դա­յին երևույթ, որն ա­ռա­ջա­նում է ար­տա­քին ազ­դակ­նե­րից:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  16.10.2020| 00:01
  Ով ոս­կի է սի­րում, չի ար­դա­րա­նա, և ով ա­պա­կա­նու­թյուն է սի­րում, նրա­նով կլց­վի։ Շա­տե­րը կոր­ծան­վե­ցին ոս­կու պատ­ճա­ռով և կանգ­նե­ցին հենց ի­րենց կորս­տի դեմ հան­դի­ման։
 • Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կոչը

  Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կոչը

  14.10.2020| 22:42
  Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի աստվածային օրհնությունն ենք բերում ձեզ և Հայրապետական Մեր սերն ու աղոթքները:
 • Պատրիարք Կիրիլը ԼՂ հակամարտության խաղաղ լուծման համար հրադադարի պահպանման անհրաժեշտություն է տեսնում

  Պատրիարք Կիրիլը ԼՂ հակամարտության խաղաղ լուծման համար հրադադարի պահպանման անհրաժեշտություն է տեսնում

  13.10.2020| 21:35
  Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը արցախա-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի պահպանման անհրաժեշտություն է տեսնում: Պատրիարքի կարծիքով, հրադարդարը պետք է օգտագործել հակամարտության հարցերի լուծումը քաղաքական հուն տեղափոխելու համար:
 • Եկե­ղե­ցի խո­ցե­լով մեր հա­վա­տը չեն խո­ցի

  Եկե­ղե­ցի խո­ցե­լով մեր հա­վա­տը չեն խո­ցի

  13.10.2020| 00:04
  Ո­սո­խի ա­հա­բեկ­չա­կան հր­թի­ռա­կո­ծու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում Շու­շիի Սուրբ Ա­մե­նափր­կիչ Ղա­զան­չե­ցոց ե­կե­ղե­ցին բա­վա­կա­նին վնաս­վել է։ Ե­կե­ղե­ցին ոչ միայն Ար­ցա­խի հոգևոր կյան­քի կարևո­րա­գույն կենտ­րոն­նե­րից է, այլ նաև Հա­յաս­տա­նի ու Սփյուռ­քի։